Nguyễn Bích Trân

Đây là chỗ bán uy tín, rẻ mà chất lượng tôi đã tìm hiểu và sẽ là đối tác lâu dài của chúng tôi.

Thanh Xuân - Hà Nội